Szukaj

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne i wyjaśnienia pojęć

 

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu „pianorenovation.pl” dostępnego pod adresem http://pianorenovation.pl 
 2. Skorzystanie z oferty sklepu „pianorenovation.pl'' oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 
  1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu „pianorenovation.pl’’
  2. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: http://pianorenovation.pl umożliwiający nabywanie oferowanych w nim towarów. 
  3. Operator (prowadzący sklep) :
   Piano Renovation Professional S.C.

 

             Grażyna i Wojciech Kozłowscy

              Ul. Rolna 9
            62-800 Kalisz
          NIP 6182044703
        REGON 300435540    

4.  Kupujący - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

5.  Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie. Serwis nie może być wykorzystywany do celów sprzecznych z prawem.

§2 Dokonywanie zakupów

 1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest po rejestracji lub bez zakładania konta użytkownika.

 2. W celu zarejestrowania należy podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane:
  - Imię i nazwisko
  - Adres e-mail
  - Adres korespondencyjny
  - Numer telefonu
  - Hasło

 3. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji, kupujący zobowiązany jest do podania zakresu danych określonych w postanowieniu § 2 ust. 2 za wyjątkiem hasła.

 4. Rejestracja w serwisie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

 5. Prezentowane w Sklepie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 6. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 7. Po wyborze produktów kupujący wskazuje spośród dostępnych opcji sposób wysyłki i metodę płatności za zakupione towary.

 8. Sklep dokonuje wysyłki zakupionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 9. Sklep akceptuje płatności bezpośrednio na numer rachunku, płatność gotówką w sklepie w przypadku odbioru osobistego zamówionych towarów oraz płatność kurierowi przy dostarczeniu zamówienia.

 10. Wysyłka realizowana jest w dni robocze w w terminie zgodnym z informacją "dostępność"widniejącą przy poszczególnych produktach.

 11. W przypadku dokonania przedpłaty Sklep wysyła przedmiot zakupu po uznaniu rachunku sklepu kwotą wpłaconą przez Kupującego.

 12. O realizacji wysyłki kupujący informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

§ 3 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe podane podczas rejestracji lub realizacji zamówienia będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług
  przez operatora.

 2. Kupujący rejestrując się w serwisie lub podając dane w celu wysyłki wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych:
  Wojciech Kozłowski
  ul. Rolna 9
  62-800 Kalisz

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis.

 4. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

 5. Kupujący zobowiązany jest do ochrony danych służących do logowania w sklepie i do nie udostępniania ich osobom trzecim.

 6. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do sklepu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach kupujących.

 

§4 Zwroty zakupionych towarów i postępowanie reklamacyjne

 

 1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, kupujący będący Konsumentem ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego odebrania.

 2. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Konsumentom. Prawo odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje podmiotom gospodarczym, którzy nabyli produkt w związku z prowadzoną działalnością.

 3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów art.10 ust. 3 pkt. 4, kupujący będący konsumentem nie ma możliwości dokonania zwrotu bez podania przyczyny w terminie 14 dni towarów wykonanych ściśle według indywidualnych wymagań. Towary takie objęte są pełną gwarancją.

 4. W celu skorzystania z możliwości zwrotu, kupujący powinien przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz dokonać zwrotu zakupionego towaru wraz z dowodem zakupu na adres:
  Piano Renovation Professional S.C.
  Grażyna i Wojciech Kozłowscy
  ul. Rolna 9
  62-800 Kalisz

  (formularz odstąpienia od umowy)

 5. Zwrócony towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania, poza zmianami wynikającymi ze zwykłego zarządu zakupionym przedmiotem. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty.

 6. Koszt odesłania Towaru ponosi Konsument. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 7. Operator dokonuje zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego zgodnie z postanowieniami §4 ust. 1 i 2 w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru wraz z dowodem zakupu.

 8. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, wadliwości wysłanego towaru wymagają odesłania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu na adres:
  Piano Renovation Professional S.C.
  Grażyna i Wojciech Kozłowscy
  ul. Rolna 9
  62-800 Kalisz

  (formularz reklamacyjny)

§ 5 Prywatność

 

 1. Serwis wykorzystuje mechanizm sesyjnych plików cookies. Wykorzystywany jest w celu logowania i podtrzymania sesji użytkownika, a także w celu właściwej obsługi procesu zakupu w sklepie internetowym.

 2. Ze względów technicznych serwis zbiera informacje dotyczących adresów IP komputerów łączących się z serwisem oraz dane zawierające się w nagłówkach protokołu http, informujące o używanej przeglądarce internetowej i używanym systemie operacyjnym. Dane te są wyłącznie wykorzystywane do celów statystycznych.

 3. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane
  przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 4. Użytkownik może nie wyrazić zgody na pozostawianie plików cookies na własnym urządzeniu, poprzez odpowiednie ustawienie opcji prywatności w preferencjach używanej przeglądarki internetowej.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie reklamacje nie dotyczące zakupywanych towarów, a dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłoszone pisemnie na adres e-mail: sklep@pianorenovation.pl

 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych.

 3. Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres email: sklep@pianorenovation.pl

 4. Operator może z ważnych przyczyn, w związku ze zmianami przepisów obowiązującego prawa lub wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu, dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu.

 5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.